حل تشریحی مسائل فصل ۲ حسابداری میانه ۱ جمشید اسکندری چاپ ۹۹

حل تشریحی مسائل فصل ۲ حسابداری میانه ۱ جمشید اسکندری چاپ ۹۸

فصل ۲ میانه ۱ اسکندری

حل تشریحی مسائل حسابداری میانه ۱ جمشید اسکندری چاپ ۹۹

دانلود حل تشریحی مسائل فصل ۲ حسابداری میانه ۱ جمشید اسکندری – بر اساس چاپ سال ۹۹

فصل دوم : گزارش عملکرد مالی

محتوای فصل ۲ میانه ۱ ، توسط گروه آموزشی حسابداران برتر بدین شرح است :

صورت سود و زیان

شکل صورت سود و زیان

عناصر صورت سود و زیان

درآمد عملیاتی

هزینه عملیاتی

سود یا زیان عملیاتی

درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سود و زیان عملیات در حال تداوم

مالیات بر درآمد

عملیات متوقف شده

تغییر در برآوردهای حسابداری

حساب سود و زیان انباشته

تعدیلات سنواتی

صورت سود و زیام جامع

حل کامل مسائل از صفحه ۴۷ الی ۵۳

کتاب میانه ۱ جمشید اسکندری

شامل ۱۴ مسئله – ۱۹ صفحه به صورت PDF

کار اختصاصی از گروه آموزشی حسابداران برتر

 

عملیات متوقف شده :

یک بخش از واحد تجاری است که واگذار یا برکنار شده یا به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است:

الف) بیانگر یک فعالیت تجاری یا حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است.

ب) قسمتی از یک برنامه هماهنگ برای واگذاری یا برکناری یک فعالیت تجاری یا حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است.

ج) یک واحد فرعی است که صرفاً با قصد فروش مجدد خریداری شده است.

عملیات در حال تداوم : کلیه عملیات واحد تجاری به استثنای عملیات متوقف شده.

اقلام‌ استثنایی ‌:

اقلامی‌ با اهمیت‌ است‌ که‌ منشأ آن‌ رویدادها یا معاملاتی‌ می‌باشد که‌ درچارچوب عملیات در حال تداوم شرکت‌ واقع‌ می‌گردد و به منظور ارائـه‌ تصویری‌ مطلوب‌، افشای‌ جداگانه‌ آنها، منفرداً یا در صورت تشابه‌ نوع‌، در مجموع‌، به لحاظ‌ استثنایی‌ بودن‌ ماهیت‌ یا وقوع‌ ضرورت‌ می‌یابد.

تعدیلات‌ سنواتی ‌: تعدیلاتی‌ با اهمیت‌ است‌ که‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ مربوط‌ می‌شود و از تغییر در رویه‌ حسابداری‌ یا اصلاح‌ اشتباه‌ ناشی‌ می‌گردد. تعدیلات‌ سنواتی‌، اصلاحات‌ تکرار شونده‌ معمول‌ و تعدیل‌ برآوردهای‌ انجام‌ شده‌ در سنوات‌ قبل‌ را شامل‌ نمی‌شود.

یک بخش از واحد تجاری : جزئی از عملیات و جریانهای نقدی واحد تجاری است که ازلحاظ عملیاتی و اهداف گزارشگری مالی، به وضوح از سایر فعالیتهای واحد تجاری متمایز باشد.

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا