حل تشریحی مسائل فصل ۵ حسابداری صنعتی ۱ جمشید اسکندری چاپ ۹۴

حل فصل ۵ صنعتی ۱ اسکندری

برای اولین بار در ایران

بر اساس چاپ ۹۴

دانلود حل مسائل فصل ۵ حسابداری صنعتی ۱ جمشید اسکندری

*************

فصل پنجم :

تخصیص هزینه های سربار برحسب دوایر

**************

    اسکن حل تشریحی کامل مسائل فصل ۵

۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸

 فایل اسکن شده می باشد. 

حل به صورت دست نویس می باشد …

حل مسائل صفحه ۷۴ تا ۷۸

دانلود حل کتاب حسابداری صنعتی

  رشته حسابداری

نوع فایل : pdf

 تعداد صفحه : ۱۰

پاسخ تشریحی فصل ۵ حسابداری صنعتی ۱ جمشید اسکندری

حل فصل ۵ صنعتی ۱ اسکندری

 *******************************

کار اختصاصی از گروه آموزشی حسابداران برتر

 

 

مفهوم سربار:

کلیه هزینه هایی که در جریان تولید اتفاق می افتد اما نمی توان آنها را به طور مستقیم و مشخص به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد به عنوان سربار کارخانه یا سایر هزینه ها تولید شناخته می شوند نمونه های مشخص این هزینه ها؛ مواد غیرمستقیم تولید، دستمزد غیرمستقیم، هزینه تعمیرات و هزینه های استهلاک ماشین آلات، هزینه بیمه و سایر مواد مشابه می باشد.

مرکز هزینه

بخش هایی از یک واحد تولیدی که به ساخت محصول و یا به ارایه خدمات اشتغال داشته باشد ، یک مرکز هزینه است و به دو بخش :

۱- تولیدی

۲- خدماتی

طبقه بندی می شوند.

مراکز یا دوایر تولیدی :

دوایری هستند، که مستقیماً به تولید محصول اشتغال دارند.

 به عنوان مثال:

ریسندگی ، بافندگی ، رنگرزی، یک مرکز هزینه دریک کارخانه پارچه بافی می باشند ؛

و یا دایره برش ، دایره جوشکاری

و دایره رنگرزی، یک مرکز هزنیه دریک واحد تولیدی سازنده لوازم خانگی است.

حل فصل ۵ صنعتی ۱ اسکندری

 

 

تسهیم اولیه :


سرشکن کردن هزینه های غیرمستقیم به مراکز هزینه، اعم از دوایر تولیدی ودوایرخدماتی؛
براساس مبناهای مناسببرای هردایره تولیدی وهردایره خدماتی، ستونی درنظرگرفته می شود،
وپس از تسهیم تمام هزینههای غیرمستقیم به دوایر تولیدی ودوایرخدماتی ، جمع هریک از ستونها بطورجداگانه بدست می آید، که نشاندهنده
سهم هردایره تولیدی وخدماتی ازهزینه های غیرمستقیم خواهد بود.

تسهیم ثانویه :

تسهیم ثانویه عبارتاستاز، سرشکن کردن هزینه های دوایر خدماتی به دوایر تولیدی با انتخاب مبنائی مناسب.
واحدهای خدماتی مستقیماً به واحدهای تولیدی وابسته اند؛
پسهزینه های مصرف شده دردوایرخدماتی فقط به واحدها ودوایر تولیدی مربوط میشود.
براساس تعریف تسهیم ثانویه، باید هزینه های
مصرف شده دردوایرخدماتی به نحوی به واحدهای تولیدی سرشکن گردد،که هزینه های این دوایر به صفربرسد.

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا