خانه / آرشیو برچسب ها: جامعه حسابداران رسمی ایران

آرشیو برچسب ها: جامعه حسابداران رسمی ایران

دانلود سوالات آزمون حسابدار رسمی سال ۱۳۹۷ + پاسخنامه کلیدی

دانلود رایگان سوالات آزمون حسابدار رسمی ۱۳۹۷ دانلود سوالات آزمون حسابدار رسمی ۱۳۹۷ با مدیریت استاد حمزه عمویی : نحوه چینش سوالات : به تفکیک دروس ۳۰ تست : حسابداری ۲۵ تست : حسابرسی ۲۵ تست : قانون مالیات ها ۲۵ تست : سایر قوانین ******************* این فایل محصول ، اختصاصی ، از حسابداران …

ادامه مطلب »

دانلود سوالات آزمون حسابدار رسمی سال ۱۳۹۶ + پاسخنامه کلیدی

دانلود رایگان سوالات آزمون حسابدار رسمی ۱۳۹۶ دانلود سوالات آزمون حسابدار رسمی ۱۳۹۶ با مدیریت استاد حمزه عمویی : نحوه چینش سوالات : به تفکیک دروس ۳۰ تست : حسابداری ۲۵ تست : حسابرسی ۲۵ تست : قانون مالیات ها ۲۵ تست : سایر قوانین ******************* این فایل محصول ، اختصاصی ، از حسابداران …

ادامه مطلب »

دانلود سوالات آزمون حسابدار رسمی سال ۱۳۹۵ + پاسخنامه کلیدی

دانلود رایگان سوالات آزمون حسابدار رسمی ۱۳۹۵ دانلود سوالات آزمون حسابدار رسمی ۱۳۹۵ با مدیریت استاد حمزه عمویی : نحوه چینش سوالات : به تفکیک دروس ۳۰ تست : حسابداری ۲۵ تست : حسابرسی ۲۵ تست : قانون مالیات ها ۲۵ تست : سایر قوانین ******************* این فایل محصول ، اختصاصی ، از حسابداران …

ادامه مطلب »

دانلود سوالات آزمون حسابدار رسمی سال ۱۳۹۴ + پاسخنامه کلیدی

دانلود رایگان سوالات آزمون حسابدار رسمی ۱۳۹۴ دانلود سوالات آزمون حسابدار رسمی ۱۳۹۴ با مدیریت استاد حمزه عمویی : نحوه چینش سوالات : به تفکیک دروس ۳۰ تست : حسابداری ۲۵ تست : حسابرسی ۲۵ تست : قانون مالیات ها ۲۵ تست : سایر قوانین ******************* این فایل محصول ، اختصاصی ، از حسابداران …

ادامه مطلب »

دانلود سوالات آزمون حسابدار رسمی سال ۱۳۹۳ + پاسخنامه کلیدی

دانلود رایگان سوالات آزمون حسابدار رسمی ۱۳۹۳ دانلود سوالات آزمون حسابدار رسمی ۱۳۹۳ با مدیریت استاد حمزه عمویی : نحوه چینش سوالات : به تفکیک دروس ۳۰ تست : حسابداری ۲۵ تست : حسابرسی ۲۵ تست : قانون مالیات ها ۲۵ تست : سایر قوانین ******************* این فایل محصول ، اختصاصی ، از حسابداران …

ادامه مطلب »

دانلود سوالات آزمون حسابدار رسمی سال ۱۳۹۲ + پاسخنامه کلیدی

دانلود رایگان سوالات آزمون حسابدار رسمی ۱۳۹۲ دانلود سوالات آزمون حسابدار رسمی ۱۳۹۲ با مدیریت استاد حمزه عمویی : نحوه چینش سوالات : به تفکیک دروس ۳۰ تست : حسابداری ۲۵ تست : حسابرسی ۲۵ تست : قانون مالیات ها ۲۵ تست : سایر قوانین ******************* این فایل محصول ، اختصاصی ، از حسابداران …

ادامه مطلب »