خانه / آرشیو برچسب ها: آزمون تعیین سطح امور مالیاتی

آرشیو برچسب ها: آزمون تعیین سطح امور مالیاتی

سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال ۹۷

سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال ۹۷ ************************************ توضیحاتی در مورد ممیزین مالیاتی :  ممیزین مالیات به چهار درجه تقسیم می شوند وعبارتند از کمک‌ ممیز ، ممیز ، سرممیز و ممیز کل کسانی می‌توانند به سمت کمک‌ ممیزاز بین کارمندان وزارت دارایی منصوب و یا از بین …

ادامه مطلب »

سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال ۹۶

سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال ۹۶ ************************************ توضیحاتی در مورد ممیزین مالیاتی :  ممیزین مالیات به چهار درجه تقسیم می شوند وعبارتند از کمک‌ ممیز ، ممیز ، سرممیز و ممیز کل کسانی می‌توانند به سمت کمک‌ ممیزاز بین کارمندان وزارت دارایی منصوب و یا از بین …

ادامه مطلب »

سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال ۹۵

سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال ۹۵ ************************************ توضیحاتی در مورد ممیزین مالیاتی :  ممیزین مالیات به چهار درجه تقسیم می شوند وعبارتند از کمک‌ ممیز ، ممیز ، سرممیز و ممیز کل کسانی می‌توانند به سمت کمک‌ ممیزاز بین کارمندان وزارت دارایی منصوب و یا از بین …

ادامه مطلب »

سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال ۹۴

سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال ۹۴ ************************************ توضیحاتی در مورد ممیزین مالیاتی :  ممیزین مالیات به چهار درجه تقسیم می شوند وعبارتند از کمک‌ ممیز ، ممیز ، سرممیز و ممیز کل کسانی می‌توانند به سمت کمک‌ ممیزاز بین کارمندان وزارت دارایی منصوب و یا از بین …

ادامه مطلب »

سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال ۹۳

سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال ۹۳ ************************************ توضیحاتی در مورد ممیزین مالیاتی :  ممیزین مالیات به چهار درجه تقسیم می شوند وعبارتند از کمک‌ ممیز ، ممیز ، سرممیز و ممیز کل کسانی می‌توانند به سمت کمک‌ ممیزاز بین کارمندان وزارت دارایی منصوب و یا از بین …

ادامه مطلب »

سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال ۹۲

سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال ۹۲ ************************************ توضیحاتی در مورد ممیزین مالیاتی :  ممیزین مالیات به چهار درجه تقسیم می شوند وعبارتند از کمک‌ ممیز ، ممیز ، سرممیز و ممیز کل کسانی می‌توانند به سمت کمک‌ ممیزاز بین کارمندان وزارت دارایی منصوب و یا از بین …

ادامه مطلب »