برای مشاهده توضیحات بیشتر و شرکت در آزمون ها کلیک کنید

کنکور 96 تا 99

دانلود حل تشریحی کنکور دکتری حسابداری سال ۹۹

دانلود حل تشریحی کنکور دکتری حسابداری ۹۹   ************************************ نحوه خواندن دروس آزمون دکتری حسابداری و ترتیب آن : با توجه به اینکه مباحث تئوری به راحتی از یاد می رود توصیه می شود اگر فرصت دارید در مرحله نخست درس ریاضی و آمار را شروع کنید و پس از مسلط …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی کنکور دکتری حسابداری سال ۹۸

دانلود حل تشریحی کنکور دکتری حسابداری ۹۸ ************************************ نحوه خواندن دروس آزمون دکتری حسابداری و ترتیب آن : با توجه به اینکه مباحث تئوری به راحتی از یاد می رود توصیه می شود اگر فرصت دارید در مرحله نخست درس ریاضی و آمار را شروع کنید و پس از مسلط …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی کنکور دکتری حسابداری سال ۹۷

دانلود حل تشریحی کنکور دکتری حسابداری ۹۷ ************************************ نحوه خواندن دروس آزمون دکتری حسابداری و ترتیب آن : با توجه به اینکه مباحث تئوری به راحتی از یاد می رود توصیه می شود اگر فرصت دارید در مرحله نخست درس ریاضی و آمار را شروع کنید و پس از مسلط …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی حسابداری مدیریت دکتری حسابداری سال ۹۹

دانلود حل تشریحی حسابداری مدیریت دکتری ۹۹ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس حسابداری مدیریت : برای خواندن درس حسابداری مدیریت ابتدا شرح درس را بخوانید و مفاهیم هر سرفصل را یاد بگیرید با توجه به اینکه کتاب حسابداری صنعتی ۳ استاد فرج زاده در ۲ فصل آخر، …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی حسابداری مدیریت دکتری حسابداری سال ۹۸

دانلود حل تشریحی حسابداری مدیریت دکتری ۹۸ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس حسابداری مدیریت : برای خواندن درس حسابداری مدیریت ابتدا شرح درس را بخوانید و مفاهیم هر سرفصل را یاد بگیرید با توجه به اینکه کتاب حسابداری صنعتی ۳ استاد فرج زاده در ۲ فصل آخر، …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی حسابداری مدیریت دکتری حسابداری سال ۹۷

دانلود حل تشریحی حسابداری مدیریت دکتری ۹۷ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس حسابداری مدیریت : برای خواندن درس حسابداری مدیریت ابتدا شرح درس را بخوانید و مفاهیم هر سرفصل را یاد بگیرید با توجه به اینکه کتاب حسابداری صنعتی ۳ استاد فرج زاده در ۲ فصل آخر، …

ادامه مطلب »