کنکور 1401 تا 1405

دانلود حل تشریحی کنکور دکتری حسابداری سال ۱۴۰۱

دانلود حل تشریحی کنکور دکتری حسابداری ۱۴۰۱ ************************************ نحوه خواندن دروس آزمون دکتری حسابداری و ترتیب آن : با توجه به اینکه مباحث تئوری به راحتی از یاد می رود توصیه می شود اگر فرصت دارید در مرحله نخست درس ریاضی و آمار را شروع کنید و پس از مسلط …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی تئوری حسابداری کنکور دکتری حسابداری سال ۱۴۰۱

دانلود حل تشریحی تئوری حسابداری دکتری ۱۴۰۱ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس تئوری حسابداری : برای خواندن درس تئوری حسابداری ابتدا شرح درس را بخوانید و مفاهیم هر سرفصل را یاد بگیرید و نکات مهم را یادداشت کنید. سپس به سراغ تست ها بروید و سعی کنید …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی حسابداری مدیریت دکتری حسابداری سال ۱۴۰۱

دانلود حل تشریحی حسابداری مدیریت دکتری ۱۴۰۱ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس حسابداری مدیریت : برای خواندن درس حسابداری مدیریت ابتدا شرح درس را بخوانید و مفاهیم هر سرفصل را یاد بگیرید با توجه به اینکه کتاب حسابداری صنعتی ۳ استاد فرج زاده در ۲ فصل آخر، …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی حسابرسی کنکور دکتری حسابداری سال ۱۴۰۱

دانلود حل تشریحی حسابرسی دکتری ۱۴۰۱ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس حسابرسی : برای خواندن درس حسابرسی ابتدا شرح درس را بخوانید و مفاهیم هر سرفصل را یاد بگیرید و نکات مهم را یادداشت کنید. با توجه به اینکه در سال های اخیر ، تست ها مفهومی …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی ریاضی و آمار کنکور دکتری حسابداری سال ۱۴۰۱

دانلود حل تشریحی ریاضی و آمار دکتری ۱۴۰۱ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس ریاضیات عمومی در کنکور دکتری حسابداری : برای خواندن درس ریاضی ابتدا شرح درس را بخوانید و مثال های هر سرفصل را حل کنید و نکات مهم را یادداشت کنید. سپس به سراغ تست …

ادامه مطلب »