خانه / کنکور ارشد / حل تشریحی مدیریت / ویژه سال 1390 تا 1399

ویژه سال 1390 تا 1399

حل تشریحی حسابداری مالی و صنعتی کنکور ارشد مدیریت سال ۱۳۹۹

دانلود حل تشریحی حسابداری مالی و صنعتی ارشد ۱۳۹۹ رشته مدیریت ************************************ روش خواندن و مطالعه درس حسابداری مالی در کنکور ارشد مدیریت : با توجه به اینکه این درس در کنکور ارشد مدیریت به صورت ترکیبی به همراه حسابداری صنعتی می باشد لذا داوطلبین فکر می کنند که از …

ادامه مطلب »

حل تشریحی حسابداری مالی و صنعتی کنکور ارشد مدیریت سال ۱۳۹۸

دانلود حل تشریحی حسابداری مالی و صنعتی ارشد ۱۳۹۸ رشته مدیریت ************************************ روش خواندن و مطالعه درس حسابداری مالی در کنکور ارشد مدیریت : با توجه به اینکه این درس در کنکور ارشد مدیریت به صورت ترکیبی به همراه حسابداری صنعتی می باشد لذا داوطلبین فکر می کنند که از …

ادامه مطلب »

حل تشریحی حسابداری مالی و صنعتی کنکور ارشد مدیریت سال ۱۳۹۵

دانلود حل تشریحی حسابداری مالی و صنعتی ارشد ۱۳۹۵ رشته مدیریت ************************************ روش خواندن و مطالعه درس حسابداری مالی در کنکور ارشد مدیریت : با توجه به اینکه این درس در کنکور ارشد مدیریت به صورت ترکیبی به همراه حسابداری صنعتی می باشد لذا داوطلبین فکر می کنند که از …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی ریاضی و آمار کنکور ارشد مدیریت سال ۱۳۹۹

دانلود حل تشریحی ریاضی و آمار ارشد ۱۳۹۹ رشته مدیریت ************************************ روش خواندن و مطالعه درس ریاضیات عمومی در کنکور ارشد مدیریت : برای خواندن درس ریاضی ابتدا شرح درس را بخوانید و مثال های هر سرفصل را حل کنید و نکات مهم را یادداشت کنید. سپس به سراغ تست …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی ریاضی و آمار کنکور ارشد مدیریت سال ۱۳۹۸

دانلود حل تشریحی ریاضی و آمار ارشد ۱۳۹۸ رشته مدیریت ************************************ روش خواندن و مطالعه درس ریاضیات عمومی در کنکور ارشد مدیریت : برای خواندن درس ریاضی ابتدا شرح درس را بخوانید و مثال های هر سرفصل را حل کنید و نکات مهم را یادداشت کنید. سپس به سراغ تست …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی ریاضی و آمار کنکور ارشد مدیریت سال ۱۳۹۷

دانلود حل تشریحی ریاضی و آمار ارشد ۱۳۹۷ رشته مدیریت ************************************ روش خواندن و مطالعه درس ریاضیات عمومی در کنکور ارشد مدیریت : برای خواندن درس ریاضی ابتدا شرح درس را بخوانید و مثال های هر سرفصل را حل کنید و نکات مهم را یادداشت کنید. سپس به سراغ تست …

ادامه مطلب »