سال 1390 تا 1400

دانلود حل تشریحی کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۰

دانلود حل تشریحی کنکور ارشد حسابداری ۱۴۰۰ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه دروس تخصصی حسابداری در کنکور ارشد حسابداری : در درجه اول برای مطالعه کتب تخصصی کنکور ارشد حسابداری باید از درس حسابداری مالی شروع کنید و در آخر به حسابرسی ختم کنید چون حسابرسی تشریحی تر …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی حسابداری مالی کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۰

دانلود حل تشریحی حسابداری مالی ارشد ۱۴۰۰ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس حسابداری مالی در کنکور ارشد حسابداری : بهترین کار برای تقویت درس حسابداری مالی در یک ماهه آخر : روش خواندن و مطالعه درس حسابداری مالی در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری، به خاطر ضریب ۳ و …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی حسابداری صنعتی کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۰

دانلود حل تشریحی حسابداری صنعتی ارشد ۱۴۰۰ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس حسابداری صنعتی در کنکور ارشد حسابداری : روش خواندن حسابداری صنعتی برای داوطلبانی که پایه ضعیف دارند از یک منبع ساده شروع می شود و بهتر است داوطلبان ضعیف کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سراغ منابع …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی حسابرسی کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۰

دانلود حل تشریحی حسابرسی ارشد ۱۴۰۰ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس حسابرسی در کنکور ارشد حسابداری : حسابرسی، درس کاملا توصیفی است و دارای نکات بسیار زیاد. سعی کنید این درس را به اواخر برنامه خود موکول کنید که بتوانید نتیجه مطلوبی از آن بگیرید. برای مطالعه …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی آمار و احتمالات کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۰

دانلود حل تشریحی آمار ارشد ۱۴۰۰ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس آمار و احتمالات در کنکور ارشد حسابداری : مهمترین نکته در مورد درس آمار در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری این است که پاسخگویی به سوالات نیازمند سرعت عمل زیاد است و این فقط با تمرین و …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی ریاضیات عمومی کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۰

دانلود حل تشریحی ریاضیات عمومی ارشد ۱۴۰۰ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس ریاضیات عمومی در کنکور ارشد حسابداری : بهترین کار برای تقویت درس حسابداری مالی در یک ماهه آخر : برای خواندن درس ریاضی ابتدا شرح درس را بخوانید و مثال های هر سرفصل را حل …

ادامه مطلب »