برای مشاهده توضیحات بیشتر و شرکت در آزمون ها کلیک کنید
خانه / کنکور ارشد / حل تشریحی حسابداری

حل تشریحی حسابداری

دانلود حل تشریحی حسابرسی کنکور ارشد حسابداری سال ۸۳

دانلود حل تشریحی حسابرسی ارشد ۸۳ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس حسابرسی در کنکور ارشد حسابداری : حسابرسی، درس کاملا توصیفی است و دارای نکات بسیار زیاد. سعی کنید این درس را به اواخر برنامه خود موکول کنید که بتوانید نتیجه مطلوبی از آن بگیرید. برای مطالعه …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی حسابرسی کنکور ارشد حسابداری سال ۸۲

دانلود حل تشریحی حسابرسی ارشد ۸۲ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس حسابرسی در کنکور ارشد حسابداری : حسابرسی، درس کاملا توصیفی است و دارای نکات بسیار زیاد. سعی کنید این درس را به اواخر برنامه خود موکول کنید که بتوانید نتیجه مطلوبی از آن بگیرید. برای مطالعه …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی حسابرسی کنکور ارشد حسابداری سال ۸۱

دانلود حل تشریحی حسابرسی ارشد ۸۱ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس حسابرسی در کنکور ارشد حسابداری : حسابرسی، درس کاملا توصیفی است و دارای نکات بسیار زیاد. سعی کنید این درس را به اواخر برنامه خود موکول کنید که بتوانید نتیجه مطلوبی از آن بگیرید. برای مطالعه …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی حسابرسی کنکور ارشد حسابداری سال ۸۰

دانلود حل تشریحی حسابرسی ارشد ۸۰ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس حسابرسی در کنکور ارشد حسابداری : حسابرسی، درس کاملا توصیفی است و دارای نکات بسیار زیاد. سعی کنید این درس را به اواخر برنامه خود موکول کنید که بتوانید نتیجه مطلوبی از آن بگیرید. برای مطالعه …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی کنترل بودجه کنکور ارشد حسابداری سال ۹۹

دانلود حل تشریحی کنترل بودجه ارشد ۹۹ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس کنترل بودجه در کنکور ارشد حسابداری : روش خواندن و مطالعه درس کنترل بودجه در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری ، در گرایش حسابداری عمومی به خاطر ضریب ۲ و اینکه یکی از دروس مهم کنکور …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی حسابداری دولتی کنکور ارشد حسابداری سال ۹۹

دانلود حل تشریحی حسابداری دولتی ارشد ۹۹ رشته حسابداری  ************************************ روش خواندن و مطالعه درس حسابداری و حسابرسی دولتی در کنکور ارشد حسابداری : روش خواندن و مطالعه درس حسابداری دولتی در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری، در گرایش حسابداری عمومی به خاطر ضریب ۳ و اینکه یکی از دروس مهم …

ادامه مطلب »