برای مشاهده توضیحات بیشتر و شرکت در آژمون ها کلیک کنید
خانه / پکیج ارشد و دکتری

پکیج ارشد و دکتری

کتاب های لقمه طلایی ویژه ارشد ۹۹ حسابداری

کتاب های لقمه طلایی ویژه ارشد ۹۹ حسابداری برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود کتاب لقمه طلایی حسابداری مالی ویژه ارشد حسابداری ۹۹ شامل ۱۸ فصل : حسابداری مالی ♻️ فصل اول : چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران ♻️ فصل دوم : صورت های مالی اساسی …

ادامه مطلب »

لقمه طلایی درس حسابداری مالی ویژه ارشد ۹۹ حسابداری

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود کتاب لقمه طلایی حسابداری مالی (ویژه ارشد حسابداری ۹۹) شامل ۱۸ فصل : حسابداری مالی ♻️ فصل اول : چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران ♻️ فصل دوم : صورت های مالی اساسی ♻️ فصل سوم : حسابداری وجوه نقد و مطالبات …

ادامه مطلب »

لقمه طلایی درس حسابداری صنعتی ویژه ارشد ۹۹ حسابداری

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود کتاب لقمه طلایی حسابداری صنعتی (ویژه ارشد حسابداری ۹۹) شامل ۱۴ فصل : حسابداری صنعتی ♻️ فصل اول : کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی ♻️ فصل دوم : تجزیه و تحلیل بهای تمام شده ♻️ فصل سوم : تجزیه و تحلیل سربار …

ادامه مطلب »

لقمه طلایی درس حسابرسی ویژه ارشد ۹۹ حسابداری

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود کتاب لقمه طلایی حسابرسی (ویژه ارشد حسابداری ۹۹) شامل ۱۲ فصل : حسابرسی ♻️ فصل اول : حرفه حسابرسی ♻️ فصل دوم : کنترل های داخلی ♻️ فصل سوم : شواهد حسابرسی و نمونه گیری ♻️ فصل چهارم : کاربرگ های حسابرسی ♻️ فصل پنجم : …

ادامه مطلب »

لقمه طلایی درس آمار و احتمالات ویژه ارشد ۹۹ حسابداری

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود کتاب لقمه طلایی آمار و احتمالات (ویژه ارشد حسابداری ۹۹) شامل ۸ فصل : آمار و احتمالات ♻️ فصل اول : آمار توصیفی ♻️ فصل دوم : تئوری احتمال ♻️ فصل سوم : متغیرهای تصادفی ♻️ فصل چهارم : توزیع های خاص آماری ♻️ فصل پنجم …

ادامه مطلب »

لقمه طلایی درس ریاضیات عمومی ویژه ارشد ۹۹ حسابداری

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود کتاب لقمه طلایی ریاضیات عمومی (ویژه ارشد حسابداری ۹۹) شامل ۱۳ فصل : ریاضیات عمومی ♻️ فصل اول : یادآوری ♻️ فصل دوم : مجموعه ها و بسط دوجمله ای ♻️ فصل سوم : تابع ♻️ فصل چهارم : حد و پیوستگی ♻️ فصل پنجم : …

ادامه مطلب »