خانه / حل تشریحی مسائل / حسابداری صنعتی 3

حسابداری صنعتی 3

حل تشریحی تستهای حسابداری صنعتی ۳ فرج زاده چاپ ۹۶

جزوه دانشگاه مازندران   رشته حسابداری دانلود حل تشریحی تستهای صنعتی ۳ فرج زاده نوع فایل : pdf  تعداد صفحه : ۴۲  جزوه حل تشریحی تستهای صنعتی ۳ فرج زاده فایل اسکن شده می باشد.   این بسته شامل موارد زیر می باشد : فصل اول : حل تشریحی تستهای سوال : ۹ و ۱۰ …

ادامه مطلب »

حل تشریحی مسائل فصل ۱ حسابداری صنعتی ۳ فرج زاده چاپ ۹۶

دانلود پاسخ تشریحی فصل ۱ صنعتی ۳ فرج زاده عنوان فصل اول : تجزیه و تحلیل هزینه ، حجم فعالیت و سود ( نقطه سربه سر و تصمیم گیری در شرکت های چند محصولی )      اسکن حل تشریحی سوالات فصل ۱   ۲ و ۳ و ۴ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ …

ادامه مطلب »

حل تشریحی مسائل فصل ۲ حسابداری صنعتی ۳ فرج زاده چاپ ۹۶

دانلود پاسخ تشریحی فصل ۲ صنعتی ۳ فرج زاده عنوان فصل دوم : تجزیه و تحلیل بهای تمام شده تفاضلی وتصمیم گیری ( مدیریت هزینه )      اسکن حل تشریحی سوالات فصل ۲  ۲ و ۷ و ۱۴ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و۱۲ و ۱۳ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ …

ادامه مطلب »

حل تشریحی مسائل فصل ۴ و ۵ حسابداری صنعتی ۳ فرج زاده چاپ ۹۶

دانلود پاسخ تشریحی فصل ۴ صنعتی ۳ فرج زاده عنوان فصل چهارم : بودجه قابل انعطاف و تعیین رفتار هزینه ها     اسکن حل تشریحی سوالات فصل ۴ ۶ و ۷ و ۸ و ۱۲ دانلود پاسخ تشریحی فصل ۵ صنعتی ۳ فرج زاده عنوان فصل پنجم : بودجه سرمایه ای و تجزیه و تحلیل هزینه ها   اسکن حل …

ادامه مطلب »