نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد حسابداری ۱۳۹۸

نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد حسابداری ۱۳۹۸

نمونه کارنامه های کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۸

با توجه به اهمیت کنکور ارشد حسابداری ویژه داوطلبین ارشد سال بعد ، نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد حسابداری ۱۳۹۸ را در سایت برای شما قرار دادیم تا دانشجویان بتوانند در پیدا کردن یک مرجع مهم برای آرشیو سال گذشته حتما از این کارنامه ها استفاده کنند. دقت کنید تعداد کارنامه های بارگذاری شده در سایت در حال افزایش می باشد و ما چون می خواهیم بهترین کارنامه برای شما قرار داده شود موقتاً این کارنامه ها را قرار دادیم امیدواریم کار تمامی اعضای موسسه حسابداران برتر مورد توجه شما قرار بگیرد. چنانچه از عملکرد سایت راضی بودید به دوستان خودتان هم سایت رهاسل را معرفی کنید.

برای گرفتن مشاوره نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد حسابداری ۱۳۹۸ حتما به آیدی مدیر کانال پیام دهید.

نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد حسابداری ۱۳۹۸

رتبه های زیر ۵۰ در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۸

کارنامه نفر ۱ ارشد حسابداری سال ۹۸ – نادر توکلی 

کارنامه نفر ۱ ارشد حسابداری سال ۹۸ – نادر توکلی 

***********************************

کارنامه نفر ۱ ارشد حسابداری سال ۹۸ – نادر توکلی 

کارنامه نفر ۲ ارشد حسابداری سال ۹۸ – محسن جعفری

***********************************

نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 3

کارنامه نفر ۴ ارشد حسابداری سال ۹۸ – مسعود محبی

***********************************

کارنامه نفر ۵ ارشد حسابداری سال ۹۸ – سینا کوچکی

***********************************

کارنامه نفر ۶ ارشد حسابداری سال ۹۸ – افشین بالانی

***********************************

کارنامه نفر ۶ ارشد حسابداری سال ۹۸ – (با ۵ درصد سهمیه)

***********************************

کارنامه نفر ۸ ارشد حسابداری سال ۹۸ – علیرضا تاری وردی

***********************************

کارنامه نفر ۱۰ ارشد حسابداری سال ۹۸ – ملیکا محقق

***********************************

کارنامه نفر ۱۴ ارشد حسابداری سال ۹۸ 

***********************************

کارنامه نفر ۱۷ ارشد حسابداری سال ۹۸ – فواد زمانی

***********************************

کارنامه نفر ۱۸ ارشد حسابداری سال ۹۸ – مهلا افقهی

***********************************

کارنامه نفر ۱۹ ارشد حسابداری سال ۹۸ – وکیلی

***********************************

کارنامه نفر ۲۷ ارشد حسابداری سال ۹۸

***********************************

کارنامه نفر ۳۱ ارشد حسابداری سال ۹۸

***********************************

کارنامه نفر ۳۳ ارشد حسابداری سال ۹۸ – هاوژین حبیبی

کارنامه نفر ۳۳ ارشد حسابداری سال ۹۸ – هاوژین حبیبی

***********************************

کارنامه نفر ۳۶ ارشد حسابداری سال ۹۸

***********************************

کارنامه نفر ۴۱ ارشد حسابداری سال ۹۸

***********************************

کارنامه نفر ۴۲ ارشد حسابداری سال ۹۸

***********************************

کارنامه نفر ۴۴ ارشد حسابداری سال ۹۸ – علی مکاری

***********************************

نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد حسابداری ۱۳۹۸

رتبه های بین ۵۰ تا ۱۰۰ در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۸

کارنامه نفر ۵۱ ارشد حسابداری سال ۹۸ – سیده زهرا اسمعیلی

***********************************

کارنامه نفر ۵۲ ارشد حسابداری سال ۹۸ – شیما محمدی

***********************************

کارنامه نفر ۵۹ ارشد حسابداری سال ۹۸ – حسین احمدی

***********************************

کارنامه نفر ۶۸ ارشد حسابداری سال ۹۸ – سمن پارسا مهر (با ۵ درصد سهمیه)

***********************************

کارنامه نفر ۷۲ ارشد حسابداری سال ۹۸ – علی صانعی

***********************************

کارنامه نفر ۷۹ ارشد حسابداری سال ۹۸ – محسن پیوند زنی

***********************************

کارنامه نفر ۸۲ ارشد حسابداری سال ۹۸ – علیرضا احمدی

***********************************

کارنامه نفر ۹۸ ارشد حسابداری سال ۹۸ – علی زاهدی

***********************************

نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد حسابداری ۱۳۹۸

رتبه های بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۸

کارنامه نفر ۱۰۶ ارشد حسابداری سال ۹۸ – مریم نقدی

***********************************

کارنامه نفر ۱۱۰ ارشد حسابداری سال ۹۸ – (با ۵ درصد سهمیه)

***********************************

کارنامه نفر ۱۳۶ ارشد حسابداری سال ۹۸ – یدالله حبیب زاده

***********************************

کارنامه نفر ۱۴۰ ارشد حسابداری سال ۹۸ – مسعود عطایی

***********************************

کارنامه نفر ۱۵۱ ارشد حسابداری سال ۹۸ – یاسین محمودی

***********************************

کارنامه نفر ۱۵۵ ارشد حسابداری سال ۹۸ – مریم حسنلو (با ۵ درصد سهمیه)

***********************************

کارنامه نفر ۱۶۵ ارشد حسابداری سال ۹۸

***********************************

کارنامه نفر ۱۸۵ ارشد حسابداری سال ۹۸ – طاهره رستمی

***********************************

کارنامه نفر ۱۹۸ ارشد حسابداری سال ۹۸ – سپیده صالحی

***********************************

کارنامه نفر ۱۹۸ ارشد حسابداری سال ۹۸ – حسن بادیه نشین (با ۵ درصد سهمیه)

***********************************

کارنامه نفر ۲۳۰ ارشد حسابداری سال ۹۸

***********************************

کارنامه نفر ۲۷۸ ارشد حسابداری سال ۹۸ – امید لطفی

***********************************

کارنامه نفر ۲۹۳ ارشد حسابداری سال ۹۸

***********************************

کارنامه نفر ۳۴۶ ارشد حسابداری سال ۹۸ – محبوبه خدری

***********************************

کارنامه نفر ۳۵۴ ارشد حسابداری سال ۹۸ – فاطمه تمیزی

***********************************

کارنامه نفر ۳۷۱ ارشد حسابداری سال ۹۸

***********************************

کارنامه نفر ۴۳۶ ارشد حسابداری سال ۹۸ – اسفندیار بالیده

***********************************

نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد حسابداری ۱۳۹۸

رتبه های بالاتر از ۵۰۰ در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۸

کارنامه نفر ۵۴۳ ارشد حسابداری سال ۹۸ – بهوند رحیمی

***********************************

کارنامه نفر ۵۶۰ ارشد حسابداری سال ۹۸ – شایان پورعبدالله

***********************************

کارنامه نفر ۵۶۳ ارشد حسابداری سال ۹۸ – حمیده زندی

***********************************

کارنامه نفر ۵۸۵ ارشد حسابداری سال ۹۸ – کیمیا نظیفی

***********************************

کارنامه نفر ۵۹۷ ارشد حسابداری سال ۹۸

***********************************

کارنامه نفر ۶۷۶ ارشد حسابداری سال ۹۸

***********************************

کارنامه نفر ۸۱۶ ارشد حسابداری سال ۹۸ 

***********************************

کارنامه نفر ۱۰۳۶ ارشد حسابداری سال ۹۸

***********************************

کارنامه نفر ۱۵۶۹ ارشد حسابداری سال ۹۸

***********************************

کارنامه نفر ۲۰۳۵ ارشد حسابداری سال ۹۸ – آذین یزدی

***********************************

کارنامه نفر ۲۰۵۸ ارشد حسابداری سال ۹۸

***********************************

کارنامه نفر ۳۹۳۵ ارشد حسابداری سال ۹۸ – امید کمال پور

***********************************

کارنامه نفر ۴۵۲۱ ارشد حسابداری سال ۹۸ – حمید عالی فرد

***********************************

کارنامه نفر ۵۳۷۳ ارشد حسابداری سال ۹۸

***********************************

کارنامه نفر ۶۸۴۵ ارشد حسابداری سال ۹۸

***********************************

کارنامه نفر ۸۷۵۶ ارشد حسابداری سال ۹۸

***********************************

« بروزرسانی شد »

***********************************

کارنامه ای از ارشد سال ۹۹ دارید که ما در این سایت نگذاشتیم برای ما ارسال کنید تا در سایت رهاسل و کانال حسابداران برتر پوشش دهیم …

آیدی مدیر سایتumzacc@

***********************************

تذکر : در صورتی از مطالب سایت رهاسل و کانال حسابداران برتر راضی بودید و می خواهید این موسسه به فعالیت خود ادامه دهد ، مطالب سایت و کانال را به دوستان خود معرفی کنید …

سایر مطالب :

نمونه کارنامه های کنکور ارشد حسابداری سال های قبل

نوشته های مشابه

۴ دیدگاه

 1. سلام خسته نباشید عکسهای کارنامه ها رتبه های زیر ۵۰ اصلا معلوم نیست.
  امکانش وجود داره علتش رو بررسی کنید؟؟

  1. سلام
   وقت بخیر
   چشم … مشکل از سرور سایت هست رفع خواهیم کرد …
   می توانید برای دریافت کارنامه ها به شماره زیر پیام دهید تا زودتر دریافت کنید.
   ۰۹۱۱۷۴۱۵۲۸۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا