برای مشاهده توضیحات بیشتر و شرکت در آزمون ها کلیک کنید
خانه / حل تشریحی مسائل / حسابداری مالی / حسابداری پیشرفته / حل تشریحی مسائل فصل ۶ و ۷ حسابداری پیشرفته ۱ جمشید اسکندری چاپ ۹۸

حل تشریحی مسائل فصل ۶ و ۷ حسابداری پیشرفته ۱ جمشید اسکندری چاپ ۹۸

حل فصل ۶ پیشرفته ۱ اسکندری

فصل ۶ پیشرفته ۱ اسکندری

حل تشریحی مسائل حسابداری پیشرفته ۱ اسکندری

دانلود حل تشریحی مسائل فصل ۶ حسابداری پیشرفته ۱ جمشید اسکندری – بر اساس چاپ سال ۹۸

فصل ششم : گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف

محتوای فصل ۶ حسابدای پیشرفته ۱ ، توسط گروه آموزشی حسابداران برتر بدین شرح است :

آشنایی با برخی از اصطلاحات در گزارشگری قسمت ها

قسمت قابل گزارش

مشخص کردن قسمت های قابل گزارش

آزمون ۱۰ درصد

آزمون ۷۵ درصد

آزمون قابلیت مقایسه

تعیین سود یا زیان عملیاتی قسمت های قابل گزارش

سایر نکات قابل توجه در گزارشگری برحسب قسمت های مختلف

افشای اطلاعات برای قسمت های قابل گزارش

حل کامل مسائل از صفحه ۲۱۱ الی ۲۱۴ کتاب پیشرفته ۱ جمشید اسکندری

شامل ۹ مسئله – ۹ صفحه به صورت PDF

حل فصل ۷ پیشرفته ۱ اسکندری

دانلود حل تشریحی مسائل فصل ۷ حسابداری پیشرفته ۱ جمشید اسکندری – بر اساس چاپ سال ۹۸

فصل هفتم : گزارشگری مالی میان دوره ای

محتوای فصل ۷ حسابدای پیشرفته ۱ ، توسط گروه آموزشی حسابداران برتر بدین شرح است :

گزارش مالی میان دوره ای

مبانی تهیه گزارش های مالی میان دوره ای

محتوای گزارش های مالی میان دوره ای

دوره های زمانی صورت های مالی میان دوره ای

رویه های حسابداری و برآوردهای حسابداری در گزارشگری مالی میان دوره ای

موارد خاص در گزارشگری مالی میان دوره ای

پیوست : نمونه های کاربرد اصول شناخت و اندازه گیری در گزارشگری مالی میان دوره ای

پاداش های پایان سال

مالیات بردرآمد

حل کامل مسائل از صفحه ۲۲۶ الی ۲۲۷ کتاب پیشرفته ۱ جمشید اسکندری

شامل ۱ مسئله – ۵ صفحه به صورت PDF

کار اختصاصی از گروه آموزشی حسابداران برتر

 

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۵ گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ :

هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز مبانی‌ گزارشگری‌ اطلاعات‌ مالی‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ یک‌ واحد تجاری‌ است‌. این‌ اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ ارائه‌ شده‌ و نیز مناطق‌ جغرافیایی‌ مختلف‌ عملیات‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ در موارد زیر کمک‌ می‌کند :

الف.  درک‌ بهتر عملکرد گذشته‌ واحد تجاری‌،

ب ‌.  ارزیابی‌ بهتر مخاطرات‌ و بازده‌های‌ واحد تجاری‌، و

ج  .  قضاوتهای‌ آگاهانه‌ تر در مورد کل‌ واحد تجاری‌.

قسمت‌ قابل‌ گزارش :

قسمتی‌ تجاری‌ یا جغرافیایی‌ است‌ که‌ بر مبنای‌ تعاریف‌ پیشگفته‌ مشخص‌ می‌شود و براساس‌ این‌ استاندارد، افشای‌ اطلاعات‌ قسمت‌ در مورد آن‌ ضرورت‌ دارد.

درآمد عملیاتی‌ قسمت :

عبارت‌ است‌ از درآمد حاصل‌ از فعالیتهای‌ اصلی‌ و مستمر که‌ مستقیماً قابل‌ انتساب‌ یا برمبنایی‌ منطقی‌، قابل‌ تخصیص‌ به‌ قسمت‌ است‌ اعم‌ از اینکه‌ از فروش‌ به‌ مشتریان‌ برون‌ سازمانی‌ یا معاملات‌ با سایر قسمتهای‌ همان‌ واحد تجاری‌ ناشی ‌شده‌ باشد.

هزینه‌ عملیاتی‌ قسمت :

عبارت‌ است‌ از هزینه‌های‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ اصلی‌ و مستمر که‌ مستقیماً قابل‌ انتساب‌ یا بر مبنایی‌ منطقی‌ قابل‌ تخصیص‌ به‌ قسمت‌ است‌ اعم‌ از اینکه‌ مرتبط‌ با فروش‌ به‌ مشتریان‌ برون‌ سازمانی‌ یا معاملات‌ با سایر قسمتهای‌ همان‌ واحد تجاری‌ باشد.

نتیجه‌ عملیات‌ قسمت :

عبارت‌ از درآمد عملیاتی‌ قسمت‌ پس‌ از کسر هزینه‌ عملیاتی‌ آن‌ است‌.

داراییهای‌ قسمت :

عبارت‌ است‌ از داراییهایی‌ که‌ به طور مستقیم‌ قابل‌ انتساب‌ یا بر مبنایی‌ منطقی‌ قابل‌ تخصیص‌ به‌ فعالیتهای‌ عملیاتی‌ قسمت‌ باشد.

بدهیهای‌ قسمت :

عبارت‌ است‌ از بدهیهایی‌ که‌ مستقیماً قابل‌ انتساب‌ و یا بر مبنایی‌ منطقی‌ قابل‌ تخصیص‌ به‌ فعالیتهای‌ عملیاتی‌ قسمت‌ باشد.

تعاریف و اصطلاحات :

سیاستهای حسابداری :

اصول، مبانی، توافقنامه ها، قوانین و شیوه هایی که یک موسسه در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود اتخاذ می کند.

بخش تجاری : یک بخش متمایز شده از موسسه ای که در ارائه محصولی یا خدماتی یا گروهی از محصولات یا خدمات مربوطه و به عبارت دیگر ریسک بازده این بخش از بخشهای تجاری دیگر متمایز می سازد.

گردش وجوه نقد : گردش بیرونی و گردش درونی وجوه نقد و معادل پول نقد.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 5 =