برای مشاهده توضیحات بیشتر و شرکت در آزمون ها کلیک کنید
خانه / آزمون های آزمایشی اینترنتی / دانلود سوالات مرحله پنجم آزمون آزمایشی ارشد حسابداری سال ۹۹ + پاسخ

دانلود سوالات مرحله پنجم آزمون آزمایشی ارشد حسابداری سال ۹۹ + پاسخ

سوالات مرحله پنجم آزمون آزمایشی ارشد

سوالات مرحله پنجم آزمون آزمایشی ارشد + پاسخ

سوالات آزمون آزمایشی ارشد حسابداری سال ۹۹ + پاسخ تشریحی

با توجه به اهمیت آزمون ارشد خصوصاً برای دانشجویان رشته حسابداری ، و همچنین با توجه به اینکه در پست قبلی دانلود آزمون آزمایشی ارشد حسابداری را منتشر کرده ایم. بنا بر درخواست دانشجویان رشته حسابداری در این پست کنکور آزمایشی ویژه ارشد حسابداری سال ۹۹ را منتشر خواهیم کرد تا برای دست یابی به یک مرجع مهم آزمون ارشد حسابداری دیگر دغدغه ای نداشته باشید. در ادامه توضیحاتی را از محتوای سوالات مرحله پنجم آزمون آزمایشی ارشد را در سایت رهاسل درج خواهیم کرد.

سوالات مرحله چهارم آزمون آزمایشی ارشد

محتوای آزمون آزمایشی ارشد حسابداری سال ۹۹ :

* حسابداری مالی :

♻️ فصل اول : ۱- چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران (مفاهیم و مفروضات حسابداری)

♻️ فصل دوم : ۲- صورت های مالی اساسی (ترازنامه – صورت سود و زیان – تغییرات حسابداری – صورت سود و زیان جامع– صورت جریان وجه نقد – یادداشت های توضیحی)

♻️ فصل سوم : ۳- حسابداری وجوه نقد و مطالبات (وجوه نقد –  تنخواه گردان – کسور و اضافات صندوق – صورت مغایرت بانکی – الزامات افشاء)

♻️ فصل چهارم : ۴- حسابداری موجودی مواد و کالا  (سیستم ادواری موجودی کالا – سیستم  دائمی موجودی کالا – روش های ارزشیابی موجودی کالا : میانگین ، فایفو ، لایفو – روش خرده فروشی – تأثیر اشتباهات در اندازه گیری موجودی ها) – روش تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری

♻️ فصل پنجم : ۵- حسابداری سرمایه گذاری ها (انواع  سرمایه گذاری ها : کوتاه مدت ، بلندمدت –  تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری – تغییر روش در ارزش ویژه)

♻️ فصل ششم : ۶- حسابداری دارایی های غیرجاری  (دارایی های ثابت مشهود – روش بهای تمام شده –  روش تجدید ارزیابی – روش های محاسبه  استهلاک – دارایی های احتمالی – دارایی های ثابت نامشهود – دارایی های زیستی)

♻️ فصل هفتم : ۷- حسابداری بدهی ها (بدهی های جاری – بدهی های بلندمدت – طرح های مزایای بازنشستگی)

♻️ فصل هشتم : ۸- حسابداری شرکتهای سهامی (انواع شرکت های سهامی – حسابداری انتشار سهام – هزینه های تأسیس – سود و زیان انباشته و سود سهام)

شامل ۲۵ تست می باشد. (به همراه پاسخنامه تشریحی) 

منابع :

کتاب لقمه طلایی حسابداری مالی (ویژه ارشد)

 آزمون های موسسه حسابداران برتر

کتاب ها و آزمون های مدرسان شریف

کتاب ها و آزمون های ماهان

کتاب ها و آزمون های پارسه

آزمون های نگاره

 آزمون های نصیر

 آزمون های مهستان

آزمون های اکسین

کتاب ۲،۰۰۰ تست کرمی و مرادی

 کتاب های جمشید اسکندری

 کتاب های حسن همتی

******************************** 

بیشتربخوانید : دانلود کتاب لقمه طلایی حسابداری مالی ویژه ارشد // منبع ارشد حسابداری

******************************** 

* حسابداری صنعتی :

♻️ فصل اول : ۱- کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی (بهای اولیه و بهای تبدیل)

♻️ فصل دوم : ۲- تجزیه و تحلیل بهای تمام شده (عملیات مرتبط با مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، سربار ساخت – نحوه بستن حساب کنترل سربار ساخت)

♻️ فصل سوم : ۳- تجزیه و تحلیل سربار ساخت (تخصیص هزینه های سربار ساخت – تجزیه و تحلیل اضافه (کسر) سربار ساخت)

♻️ فصل چهارم : ۴- سیستم هزینه یابی سفارش کار (هزینه یابی ضایعات در سیستم سفارش کار – ضایعات کالا – کالای معیوب)

♻️ فصل پنجم : ۵- سیستم هزینه یابی مرحله ای (الف : جدول مقداری تولید – ب : جدول هزینه های  منظور شده به حساب دایره – ج : جدول معادل آحاد تکمیل شده – د : جدول محاسبه  بهای تمام شده هر واحد محصول – و : جدول تخصیص هزینه های تولید به محصولات)

♻️ فصل ششم : ۶- هزینه یابی استاندارد (انحراف مواد – انحراف دستمزد – انحرافات سربار – روش های ثبت حسابداری در روش هزینه یابی استاندارد)

♻️ فصل هفتم : ۷- تجزیه و تحلیل هزینه ، حجم فعالیت و سود (تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر – حاشیه ایمنی – اهرم عملیاتی – نقطه تعطیل بنگاه)

شامل ۲۵ تست می باشد. (به همراه پاسخنامه تشریحی) 

منابع :

کتاب لقمه طلایی حسابداری صنعتی (ویژه ارشد)

 آزمون های موسسه حسابداران برتر

کتاب ها و آزمون های مدرسان شریف

کتاب ها و آزمون های ماهان

کتاب ها و آزمون های پارسه

آزمون های نگاره

 آزمون های نصیر

 آزمون های مهستان

آزمون های اکسین

کتاب ۲،۰۰۰ تست کرمی و مرادی

 کتاب های جمشید اسکندری

 کتاب های حسابداری صنعتی ۱ قسیم عثمانی

 کتاب های حسابداری صنعتی ۲ و ۳ علی اصغر فرج زاده

******************************** 

بیشتربخوانید : دانلود کتاب لقمه طلایی حسابداری صنعتی ویژه ارشد // منبع ارشد حسابداری

******************************** 

* حسابرسی :

♻️ فصل اول : ۱- حرفه حسابرسی (تعریف حسابرسی – هدف حسابرسی – روش های حسابرسی – استانداردهای حسابرسی – ویژگی های حرفه حسابرسی – اهداف حرفه حسابرسی – کمیته حسابرسی – قرارداد حسابرسی – برنامه ریزی حسابرسی)

♻️ فصل دوم : ۲- کنترل داخلی (طبقه بندی کنترل های داخلی – محیط کنترلی – فعالیت های کنترلی – تفاوت آزمون کنترل ها با آزمون محتوا)

♻️ فصل سوم : ۳- شواهد حسابرسی و نمونه گیری (شواهد و مدارک حسابرسی – کفایت و قابل اطمینان  شواهد – انواع شواهد حسابرسی – نمونه گیری در  حسابرسی – احتمال خطر نمونه گیری در آزمون های محتوا)

♻️ فصل چهارم : ۴- کاربرگ های حسابرسی (تعریف کاربرگ حسابرسی – اهداف کاربرگ حسابرسی – طبقه بندی کاربرگ های حسابرسی – پرونده های حسابرسی – کنترل کیفیت کار حسابرسی – کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی – بررسی همپیشگان)

شامل ۲۵ تست می باشد. (به همراه پاسخنامه تشریحی) 

 منابع :

کتاب لقمه طلایی حسابرسی (ویژه ارشد)

 آزمون های موسسه حسابداران برتر

کتاب ها و آزمون های مدرسان شریف

کتاب ها و آزمون های ماهان

کتاب ها و آزمون های پارسه

آزمون های نگاره

 آزمون های نصیر

 آزمون های مهستان

آزمون های اکسین

 کتاب اصول حسابرسی ۱ جمشید اسکندری

******************************** 

 بیشتربخوانید : دانلود کتاب لقمه طلایی حسابرسی ویژه ارشد // منبع ارشد حسابداری

******************************** 

* آمار و احتمالات :

♻️ فصل اول : ۱- آمار توصیفی (مفاهیم اولیه – داده های آماری – محاسبه میانگین و واریانس و میانه و مُد – محاسبه ضریب چولگی – شاخص های نسبی پراکندگی – تحلیل اکتشافی داده ها)

♻️ فصل دوم : ۲- تئوری احتمال (آنالیز ترکیبی –  احتمال شرطی – قانون احتمال – قانون قضیه بیز)

♻️ فصل سوم : ۳- متغیرهای تصادفی (تابع توزیع تجمعی –  متغیرهای تصادفی پیوسته – طرز محاسبه میانه –  توزیع های شرطی متغیرهای تصادفی توأم گسسته –  توزیع احتمالات دو متغیر تصادفی پیوسته –  تابع چگالی شرطی – امید ریاضی –  کوواریانس – ضریب همبستگی خطی)

♻️ فصل چهارم : ۴- توزیع های خاص آماری (توزیع برنولی – توزیع دوجمله ای – توزیع چند جمله ای – توزیع پوآسون – توزیع هندسی – توزیع گاما – توزیع نمایی – توزیع مربع کای دو – توزیع نرمال – توزیع t – توزیعF

شامل ۱۲ تست می باشد. (به همراه پاسخنامه تشریحی) 

  منابع :

کتاب لقمه طلایی آمار و احتمالات (ویژه ارشد)

کتاب لقمه طلایی ریاضیات عمومی (ویژه ارشد)

 آزمون های موسسه حسابداران برتر

کتاب ها و آزمون های مدرسان شریف

کتاب ها و آزمون های ماهان

کتاب ها و آزمون های پارسه

آزمون های نگاره

 آزمون های نصیر

 آزمون های مهستان

آزمون های اکسین

******************************** 

  بیشتربخوانید : دانلود کتاب لقمه طلایی آمار و احتمالات ویژه ارشد // منبع ارشد حسابداری

******************************** 

* ریاضیات :

♻️ فصل اول : ۱- یادآوری (توان – رادیکال – اتّحاد جبری – نسبت های مثلثاتی – معادله درجه دوم – نامعادله درجه اول – تصاعد عددی – تصاعد هندسی)

♻️ فصل دوم : ۲- مجموعه ها و بسط دوجمله ای (مجموعه ها – فاکتوریل – بسط دوجمله ای نیوتُن)

♻️ فصل سوم : ۳- تابع (دامنه و برد تابع – تابع جزء صحیح – تابع نمایی – تابع معکوس – تابع صعودی  و نزولی – توابع مثلثاتی و معکوس آنها)

♻️ فصل چهارم : ۴- حد و پیوستگی (صورتهای مبهم و  رفع ابهام آنها – هم ارزی در بی نهایت –  قاعده هوپیتال – پیوستگی تابع در یک فاصله – مجانب های مایل ، مماس ، قائم)

♻️ فصل پنجم : ۵- مشتق (مشتق گیری ضمنی – منحنی های پارامتری – فرمول لایب نیتز – مشتق توابع جزء صحیح – مشتق تابع معکوس – عامل صفر کننده  در مشتق – نرخ تغییرات)

♻️ فصل ششم : ۶- کاربرد مشتق (معادله  خط مماس – معادله خط قائم – نقاط ماکزیمم و نقاط مینیمم –  آزمون مشتق مرتبه دوم – تقعر و تحدب و نقطه عطف – قضیه لاگرانژ – کاربرد دیفرانسیل)

♻️ فصل هفتم : ۷- انتگرال و کاربرد انتگرال (انتگرال نامعین – انتگرال گیری به روش تغییر متغیر– انتگرال جزء به جزء – معادله دیفرانسیل – انتگرال معین – انتگرال های غیرعادی : ناسره – سطح محصور)

شامل ۱۸ تست می باشد. (به همراه پاسخنامه تشریحی) 

  منابع :

کتاب لقمه طلایی ریاضیات عمومی (ویژه ارشد)

کتاب لقمه طلایی آمار و احتمالات (ویژه ارشد)

 آزمون های موسسه حسابداران برتر

کتاب ها و آزمون های مدرسان شریف

کتاب ها و آزمون های ماهان

کتاب ها و آزمون های پارسه

آزمون های نگاره

 آزمون های نصیر

 آزمون های مهستان

آزمون های اکسین

******************************** 

   بیشتربخوانید : دانلود کتاب لقمه طلایی ریاضیات عمومی ویژه ارشد // منبع ارشد حسابداری

******************************** 

کار اختصاصی از گروه آموزشی حسابداران برتر

برای دانلود سوالات مرحله پنجم آزمون آزمایشی ارشد + پاسخ روی لینک زیر کلیک کنید …

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 3 = 7