برای مشاهده توضیحات بیشتر و شرکت در آژمون ها کلیک کنید
خانه / آزمون های آزمایشی اینترنتی / سوالات و حل تشریحی آزمون پنجم موسسه حسابداران برتر برای ارشد ۹۸

سوالات و حل تشریحی آزمون پنجم موسسه حسابداران برتر برای ارشد ۹۸

برای اولین در ایران

 موسسه حسابداران برتر تقدیم می کند :

 دانلود سوالات + پاسخ تشریحی آزمون ۱۴ دی۹۷

*************

ویژگی های آزمون های آزمایشی ویژه ارشد ۹۸ 

اختصاصی حسابداران برتر :

**************

دروس امتحانی ما شامل درس زبان عمومی و تخصصی 

نخواهد شد و فقط شامل ۵ درس دیگر می باشد : 

* حسابداری مالی

* حسابداری صنعتی

* حسابرسی

* آمار و احتمالات

* ریاضیات

****************************

اختصاصی از موسسه حسابداران برتر

 محتوای آزمون آزمایشی مرحله پنجم (۱۰۰% اول)

* حسابداری مالی :

۱- چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران (مفاهیم و مفروضات حسابداری) ۲- صورت های مالی اساسی (ترازنامه – صورت سود و زیان تغییرات حسابداری – صورت سود و زیان جامع – صورت جریان وجه نقد – یادداشت های توضیحی) ۳- حسابداری وجوه نقد و مطالبات (وجوه نقد –  تنخواه گردان – کسور و اضافات صندوق – صورت مغایرت بانکی – الزامات افشاء) ۴- حسابداری موجودی مواد و کالا  (سیستم ادواری موجودی کالا – سیستم  دائمی موجودی کالا – روش های ارزشیابی موجودی کالا : میانگین ، فایفو ، لایفو – روش خرده فروشی – تأثیر اشتباهات در اندازه گیری موجودی ها) – روش تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری ۵- حسابداری سرمایه گذاری ها (انواع  سرمایه گذاری ها : کوتاه مدت ، بلندمدت –  تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری – تغییر روش در ارزش ویژه) ۶- حسابداری دارایی های غیرجاری  (دارایی های ثابت مشهود – روش بهای تمام شده –  روش تجدید ارزیابی – روش های محاسبه  استهلاک دارایی های احتمالی – دارایی های ثابت نامشهود – دارایی های زیستی) ۷- حسابداری بدهی ها (بدهی های جاری – بدهی های بلندمدت – طرح های مزایای بازنشستگی) ۸- حسابداری شرکتهای سهامی (انواع شرکت های سهامی – حسابداری انتشار سهام – هزینه های تأسیس – سود و زیان انباشته و سود سهام) 

 *********************************************************

* حسابداری صنعتی :

۱- کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی (بهای اولیه و بهای تبدیل) ۲- تجزیه و تحلیل بهای تمام شده (عملیات مرتبط با مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، سربار ساخت – نحوه بستن حساب کنترل سربار ساخت) ۳- تجزیه و تحلیل سربار ساخت (تخصیص هزینه های سربار ساخت – 

تجزیه و تحلیل اضافه (کسر) سربار ساخت) ۴- سیستم هزینه یابی سفارش کار (هزینه یابی ضایعات در سیستم سفارش کار – ضایعات کالا – کالای معیوب) ۵- سیستم هزینه یابی مرحله ای (الف : جدول مقداری تولید – ب : جدول هزینه های  منظور شده به حساب دایره –ج : جدول معادل آحاد تکمیل شده – د : جدول محاسبه  بهای تمام شده هر واحد محصول – و : جدول تخصیص هزینه های تولید به محصولات) ۶- هزینه یابی استاندارد (انحراف مواد – انحراف دستمزد – انحرافات سربار – روش های ثبت حسابداری در روش هزینه یابی استاندارد) ۷ – تجزیه و تحلیل هزینه ، حجم فعالیت و سود (تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر – حاشیه ایمنی – اهرم عملیاتی – نقطه تعطیل بنگاه)

 ********************************************************

* حسابرسی :

۱- حرفه حسابرسی (تعریف حسابرسی – هدف حسابرسی – روش های حسابرسی – استانداردهای حسابرسی – ویژگی های حرفه حسابرسی – اهداف حرفه حسابرسی – کمیته حسابرسی – قرارداد حسابرسی – برنامه ریزی حسابرسی) ۲- کنترل داخلی (طبقه بندی کنترل های داخلی – محیط کنترلی – فعالیت های کنترلی – تفاوت آزمون کنترل ها با آزمون محتوا) ۳- شواهد حسابرسی و نمونه گیری (شواهد و مدارک حسابرسی – کفایت و قابل اطمینان  شواهد – انواع شواهد حسابرسی – نمونه گیری در  حسابرسی – احتمال خطر نمونه گیری در آزمون های محتوا) ۴- کاربرگ های حسابرسی (تعریف کاربرگ حسابرسی – اهداف کاربرگ حسابرسی – طبقه بندی کاربرگ های حسابرسی – پرونده های حسابرسی – کنترل کیفیت کار حسابرسی – کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی – بررسی همپیشگان)

 *********************************************************

* آمار و احتمالات :

۱- آمار توصیفی (مفاهیم اولیه – داده های آماری – محاسبه میانگین و واریانس و میانه و مُد – محاسبه ضریب چولگی – شاخص های نسبی پراکندگی – تحلیل اکتشافی داده ها) ۲- تئوری احتمال (آنالیز ترکیبی –  احتمال شرطی – قانون احتمال – قانون قضیه بیز) ۳- متغیرهای تصادفی (تابع توزیع تجمعی –  متغیرهای تصادفی پیوسته – طرز محاسبه میانه –  توزیع های شرطی متغیرهای تصادفی توأم گسسته –  توزیع احتمالات دو متغیر تصادفی پیوسته –  تابع چگالی شرطی – امید ریاضی –  کوواریانس – ضریب همبستگی خطی) ۴- توزیع های خاص آماری (توزیع برنولی – توزیع دوجمله ای – توزیع چند جمله ای – توزیع پوآسون – توزیع هندسی – توزیع گاما – توزیع نمایی – توزیع مربع کای دو – توزیع نرمال – توزیع t – توزیعF

 ********************************************************

* ریاضیات :

۱- یادآوری (توان – رادیکال – اتّحاد جبری – نسبت های مثلثاتی – معادله درجه دوم – نامعادله درجه اول – تصاعد عددی – تصاعد هندسی) ۲- مجموعه ها و بسط دوجمله ای (مجموعه ها – فاکتوریل – بسط دوجمله ای نیوتُن) ۳- تابع (دامنه و برد تابع – تابع جزء صحیح – تابع نمایی – تابع معکوس – تابع صعودی  و نزولی – توابع مثلثاتی و معکوس آنها) ۴- حد و پیوستگی (صورتهای مبهم و  رفع ابهام آنها – هم ارزی در بی نهایت   قاعده هوپیتال – پیوستگی تابع در یک فاصله – مجانب های مایل ، مماس ، قائم) ۵- مشتق (مشتق گیری ضمنی – منحنی های پارامتری – فرمول لایب نیتز – مشتق توابع جزء صحیح – مشتق تابع معکوس – عامل صفر کننده  در مشتق – نرخ تغییرات) ۶- کاربرد مشتق (معادله  خط مماس – معادله خط قائم – نقاط ماکزیمم و نقاط مینیمم –  آزمون مشتق مرتبه دوم – تقعر و تحدب و نقطه عطف – قضیه لاگرانژ – کاربرد دیفرانسیل) ۷- انتگرال و کاربرد انتگرال (انتگرال نامعین – انتگرال گیری به روش تغییر متغیر– انتگرال جزء به جزء – معادله دیفرانسیل – انتگرال معین – انتگرال های غیرعادی : ناسره – سطح محصور)

 ****************************************************

 حسابداری دانشگاه مازندران

  رشته حسابداری 

نوع فایل : pdf

 تعداد صفحه : ۴۰

پاسخ تشریحی سوالات آزمون آزمایشی 

مرحله پنجم ۱۴ دی ۹۷

 *******************************

کار اختصاصی از گروه آموزشی حسابداران برتر

راهنمای پرداخت و دریافت فایل :

پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکان پذیر است.

ابتدا اطلاعات خود را وارد و روی کلید پرداخت کلیک کنید.

پس از پرداخت آنلاین ، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتی که ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال می گردد.

در صورت بروز مشکل در دانلود ، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید ، امکان دانلود مجدد فایل ، با کلیک بر روی کلید دانلود ، برای چندین بار وجود دارد.

در صورتی که پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و …) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل ، کد فایل ، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود ، از طریق تلگرام : ۰۹۱۱۷۴۱۵۲۸۷ به ما ، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.

  هرگونه استفاده از این مطالب این فایل اعم از بازنویسی ، خلاصه سازی ، نقل از مطالب آموزشی ، استفاده از حل ها ، برداشت به صورت دست نویس ، کپی ، تکثیر و یا هرگونه چاپ سنتی و دیجیتالی ، استفاده به صورت کتاب الکترونیکی ، لوح فشرده ، قرار دادن مطالب بر روی اینترنت و وب سایت ها و یا هرگونه شبکه کامپیوتری دیگر و به طور کل هرگونه استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت منافع مادی و معنوی خود ، بدون اجازه کتبی ناشر ممنوع و بر اساس بند ۵ ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مولفان و قوانین مربوط به جرایم رایانه ای کشور قابل پیگیری در محاکم قضایی می باشد.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 3 = 1