سال 98

دانلود حل تشریحی کنکور ارشد حسابداری ۹۸

دانلود حل تشریحی کنکور ارشد حسابداری ۹۸ برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود پاسخنامه تشریحی حسابداری مالی (ارشد حسابداری ۹۸) … حسابداران برتر شامل ۱۸ فصل : حسابداری مالی ♻️ فصل اول : چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران ♻️ فصل دوم : صورت های مالی …

ادامه مطلب »

حل تشریحی حسابداری مالی ارشد حسابداری ۹۸

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود پاسخنامه تشریحی حسابداری مالی (ارشد حسابداری ۹۸) … حسابداران برتر شامل ۱۸ فصل : حسابداری مالی ♻️ فصل اول : چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران ♻️ فصل دوم : صورت های مالی اساسی ♻️ فصل سوم : حسابداری وجوه نقد …

ادامه مطلب »

حل تشریحی حسابداری صنعتی ارشد حسابداری ۹۸

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود پاسخنامه تشریحی حسابداری صنعتی (ارشد حسابداری ۹۸) … حسابداران برتر شامل ۱۴ فصل : حسابداری صنعتی ♻️ فصل اول : کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی ♻️ فصل دوم : تجزیه و تحلیل بهای تمام شده ♻️ فصل سوم : تجزیه و تحلیل سربار …

ادامه مطلب »

حل تشریحی حسابرسی ارشد حسابداری ۹۸

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود پاسخنامه تشریحی حسابرسی (ارشد حسابداری ۹۸) … حسابداران برتر شامل ۱۲ فصل : حسابرسی ♻️ فصل اول : حرفه حسابرسی ♻️ فصل دوم : کنترل های داخلی ♻️ فصل سوم : شواهد حسابرسی و نمونه گیری ♻️ فصل چهارم : کاربرگ های حسابرسی ♻️ فصل …

ادامه مطلب »

حل تشریحی آمار و احتمالات ارشد حسابداری ۹۸

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود پاسخنامه تشریحی آمار و احتمالات (ارشد حسابداری ۹۸) … حسابداران برتر شامل ۸ فصل : آمار و احتمالات ♻️ فصل اول : آمار توصیفی ♻️ فصل دوم : تئوری احتمال ♻️ فصل سوم : متغیرهای تصادفی ♻️ فصل چهارم : توزیع های خاص …

ادامه مطلب »

حل تشریحی ریاضیات عمومی ارشد حسابداری ۹۸

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود پاسخنامه تشریحی ریاضیات عمومی (ارشد حسابداری ۹۸) … حسابداران برتر شامل ۱۳ فصل : ریاضیات عمومی ♻️ فصل اول : یادآوری ♻️ فصل دوم : مجموعه ها و بسط دوجمله ای ♻️ فصل سوم : تابع ♻️ فصل چهارم : حد و …

ادامه مطلب »