خانه / کنکور ارشد

کنکور ارشد

دانلود حل تشریحی کنکور ارشد حسابداری ۹۸

دانلود حل تشریحی کنکور ارشد حسابداری ۹۸ برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود پاسخنامه تشریحی حسابداری مالی (ارشد حسابداری ۹۸) … حسابداران برتر شامل ۱۸ فصل : حسابداری مالی ♻️ فصل اول : چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران ♻️ فصل دوم : صورت های مالی …

ادامه مطلب »

حل تشریحی حسابداری مالی و صنعتی ارشد مدیریت ۹۸

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : حل تشریحی حسابداری مالی و صنعتی ارشد مدیریت ۹۸ شامل ۸ فصل : حسابداری مالی ♻️ فصل اول : چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران ♻️ فصل دوم : صورت های مالی اساسی ♻️ فصل سوم : حسابداری وجوه نقد و …

ادامه مطلب »

حل تشریحی حسابداری مالی ارشد حسابداری ۹۸

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود پاسخنامه تشریحی حسابداری مالی (ارشد حسابداری ۹۸) … حسابداران برتر شامل ۱۸ فصل : حسابداری مالی ♻️ فصل اول : چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران ♻️ فصل دوم : صورت های مالی اساسی ♻️ فصل سوم : حسابداری وجوه نقد …

ادامه مطلب »

حل تشریحی حسابداری صنعتی ارشد حسابداری ۹۸

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود پاسخنامه تشریحی حسابداری صنعتی (ارشد حسابداری ۹۸) … حسابداران برتر شامل ۱۴ فصل : حسابداری صنعتی ♻️ فصل اول : کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی ♻️ فصل دوم : تجزیه و تحلیل بهای تمام شده ♻️ فصل سوم : تجزیه و تحلیل سربار …

ادامه مطلب »

حل تشریحی حسابرسی ارشد حسابداری ۹۸

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود پاسخنامه تشریحی حسابرسی (ارشد حسابداری ۹۸) … حسابداران برتر شامل ۱۲ فصل : حسابرسی ♻️ فصل اول : حرفه حسابرسی ♻️ فصل دوم : کنترل های داخلی ♻️ فصل سوم : شواهد حسابرسی و نمونه گیری ♻️ فصل چهارم : کاربرگ های حسابرسی ♻️ فصل …

ادامه مطلب »

حل تشریحی آمار و احتمالات ارشد حسابداری ۹۸

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود پاسخنامه تشریحی آمار و احتمالات (ارشد حسابداری ۹۸) … حسابداران برتر شامل ۸ فصل : آمار و احتمالات ♻️ فصل اول : آمار توصیفی ♻️ فصل دوم : تئوری احتمال ♻️ فصل سوم : متغیرهای تصادفی ♻️ فصل چهارم : توزیع های خاص …

ادامه مطلب »

حل تشریحی ریاضیات عمومی ارشد حسابداری ۹۸

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود پاسخنامه تشریحی ریاضیات عمومی (ارشد حسابداری ۹۸) … حسابداران برتر شامل ۱۳ فصل : ریاضیات عمومی ♻️ فصل اول : یادآوری ♻️ فصل دوم : مجموعه ها و بسط دوجمله ای ♻️ فصل سوم : تابع ♻️ فصل چهارم : حد و …

ادامه مطلب »

حل تشریحی ریاضی و آمار ارشد مدیریت ۹۸

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار (ارشد مدیریت ۹۸) … حسابداران برتر شامل ۱۳ فصل : ریاضیات عمومی ♻️ فصل اول : یادآوری ♻️ فصل دوم : مجموعه ها و بسط دوجمله ای ♻️ فصل سوم : تابع ♻️ فصل چهارم : حد …

ادامه مطلب »

حل تشریحی ارشد حسابداری ۹۷

این بسته شامل : ۱- پاسخ تشریحی کامل حسابداری مالی (ارشد حسابداری ۹۷) ۲- پاسخ تشریحی کامل حسابداری صنعتی (ارشد حسابداری ۹۷) ۳- پاسخ تشریحی کامل درس حسابرسی (ارشد حسابداری ۹۷) و همچنین ۴- پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار (ارشد حسابداری ۹۷) ******************************* حل تشریحی به همراه تطبیق سوالات : …

ادامه مطلب »

حل تشریحی ارشد حسابداری ۹۶

این بسته شامل : ۱- پاسخ تشریحی کامل حسابداری مالی (ارشد حسابداری ۹۶) ۲- پاسخ تشریحی کامل حسابداری صنعتی (ارشد حسابداری ۹۶) ۳- پاسخ تشریحی کامل درس حسابرسی (ارشد حسابداری ۹۶) و همچنین ۴- پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار (ارشد حسابداری ۹۶) ******************************* حل تشریحی به همراه تطبیق سوالات : …

ادامه مطلب »

حل تشریحی ارشد حسابداری ۹۵

این بسته شامل : ۱- پاسخ تشریحی حسابداری مالی (ارشد حسابداری ۹۵) ۲- پاسخ تشریحی حسابداری صنعتی (ارشد حسابداری ۹۵) ۳- پاسخ تشریحی درس حسابرسی (ارشد حسابداری ۹۵) ۴- پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار (ارشد حسابداری ۹۵) ****************************** حسابداران برتر http://umzacc313.blogsky.com *************************************** کار اختصاصی از گروه آموزشی حسابداران برتر ♠ …

ادامه مطلب »

حل تشریحی ریاضی و آمار ارشد مدیریت ۹۷

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار (ارشد مدیریت ۹۷) … حسابداران برتر شامل ۱۳ فصل : ریاضیات عمومی ♻️ فصل اول : یادآوری ♻️ فصل دوم : مجموعه ها و بسط دوجمله ای ♻️ فصل سوم : تابع ♻️ فصل چهارم : حد …

ادامه مطلب »

حل تشریحی ریاضی و آمار ارشد حسابداری ۹۷

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد حسابداری : درس ریاضی و آمار بطور کلی سطح سوالات آزمون ارشد حسابداری سال ۹۷ بالاتر از سال های گذشته بوده و روند سوالات به سمت پیچیده تر شدن تغییر پیدا کرده است. در سوالات ارشد درس آمار سوالات قابل پیش بینی تری نسبت به درس …

ادامه مطلب »

حل تشریحی حسابداری مالی ارشد حسابداری ۹۷

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد حسابداری : درس حسابداری مالی در آزمون کارشناسی ارشد حسابداری ۹۷، همانند سال های گذشته ۲۵ سوال داده شد که ازاین تعداد ۱۰ سوال حفظی و مابقی مساله بوده است. سوالات درس حسابداری مالی نیز از تغییر روند بی نصیب نبوده و برخلاف تصور از تمامی …

ادامه مطلب »

حل تشریحی حسابداری صنعتی ارشد حسابداری ۹۷

 تحلیل آزمون کارشناسی ارشد حسابداری : درس حسابداری صنعتی در آزمون کارشناسی ارشد حسابداری ۹۷ ، درس حسابداری صنعتی همانند سال های گذشته دارای ۲۵ سوال بوده است که ۱۱ سوال آن حفظی و بقیه بصورت مساله بوده است. بودجه بندی سوالات بگونه ای بود که تقریبا هیچ مبحثی بدون …

ادامه مطلب »