خانه / پکیج ارشد و دکتری

پکیج ارشد و دکتری

کتاب های لقمه طلایی ویژه ارشد ۹۹ حسابداری

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر کتاب های لقمه طلایی ویژه ارشد ۹۹ حسابداری منتشر می کند : دانلود کتاب لقمه طلایی حسابداری مالی ویژه ارشد حسابداری ۹۹ شامل ۱۸ فصل : حسابداری مالی ♻️ فصل اول : چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران ♻️ فصل دوم : صورت های مالی اساسی …

ادامه مطلب »

لقمه طلایی درس ریاضیات عمومی ویژه ارشد ۹۹ حسابداری

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود کتاب لقمه طلایی ریاضیات عمومی (ویژه ارشد حسابداری ۹۹) شامل ۱۳ فصل : ریاضیات عمومی ♻️ فصل اول : یادآوری ♻️ فصل دوم : مجموعه ها و بسط دوجمله ای ♻️ فصل سوم : تابع ♻️ فصل چهارم : حد و پیوستگی ♻️ فصل پنجم : …

ادامه مطلب »

لقمه طلایی درس آمار و احتمالات ویژه ارشد ۹۹ حسابداری

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود کتاب لقمه طلایی آمار و احتمالات (ویژه ارشد حسابداری ۹۹) شامل ۸ فصل : آمار و احتمالات ♻️ فصل اول : آمار توصیفی ♻️ فصل دوم : تئوری احتمال ♻️ فصل سوم : متغیرهای تصادفی ♻️ فصل چهارم : توزیع های خاص آماری ♻️ فصل پنجم …

ادامه مطلب »

لقمه طلایی درس حسابرسی ویژه ارشد ۹۹ حسابداری

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود کتاب لقمه طلایی حسابرسی (ویژه ارشد حسابداری ۹۹) شامل ۱۲ فصل : حسابرسی ♻️ فصل اول : حرفه حسابرسی ♻️ فصل دوم : کنترل های داخلی ♻️ فصل سوم : شواهد حسابرسی و نمونه گیری ♻️ فصل چهارم : کاربرگ های حسابرسی ♻️ فصل پنجم : …

ادامه مطلب »

لقمه طلایی درس حسابداری صنعتی ویژه ارشد ۹۹ حسابداری

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود کتاب لقمه طلایی حسابداری صنعتی (ویژه ارشد حسابداری ۹۹) شامل ۱۴ فصل : حسابداری صنعتی ♻️ فصل اول : کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی ♻️ فصل دوم : تجزیه و تحلیل بهای تمام شده ♻️ فصل سوم : تجزیه و تحلیل سربار …

ادامه مطلب »

لقمه طلایی درس حسابداری مالی ویژه ارشد ۹۹ حسابداری

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود کتاب لقمه طلایی حسابداری مالی (ویژه ارشد حسابداری ۹۹) شامل ۱۸ فصل : حسابداری مالی ♻️ فصل اول : چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران ♻️ فصل دوم : صورت های مالی اساسی ♻️ فصل سوم : حسابداری وجوه نقد و مطالبات …

ادامه مطلب »

کتاب راه سبز ریاضیات عمومی ویژه دکتری ۹۹ حسابداری

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود کتاب راه سبز ریاضیات عمومی (ویژه دکتری حسابداری ۹۹) شامل ۱۳ فصل : ریاضیات عمومی ♻️ فصل اول : یادآوری ♻️ فصل دوم : مجموعه ها و بسط دوجمله ای ♻️ فصل سوم : تابع ♻️ فصل چهارم : حد و پیوستگی ♻️ فصل پنجم …

ادامه مطلب »

کتاب راه سبز آمار و احتمالات ویژه دکتری ۹۹ حسابداری

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند : دانلود کتاب راه سبز آمار و احتمالات (ویژه دکتری حسابداری ۹۹) شامل ۸ فصل : آمار و احتمالات ♻️ فصل اول : آمار توصیفی ♻️ فصل دوم : تئوری احتمال ♻️ فصل سوم : متغیرهای تصادفی ♻️ فصل چهارم : توزیع های خاص آماری …

ادامه مطلب »

مرور جامع بر ریاضی و آمار برای ارشد ۹۹

 دانلود مرور جامع ریاضی و آمار دانلود مرور جامع ریاضی و آمار ارشد اختصاصی از حسابداری ۹۹    با سلام و ادب احترام به شما کاربران عزیز umzacc313                              مرور جامع ریاضی و آمار ارشد جدید تألیف مدیران وبلاگ   برای دانلود روی وبلاگ گرفت.     این بسته جدید و ناب شامل موارد زیرمی باشد: …

ادامه مطلب »

دانلود مرور جامع بر حسابداری مالی برای ارشد ۹۹

در نسخه جدید مرور جامع حسابداری مالی تعداد صفحه از ۷۱ صفحه به ۱۰۸ صفحه افزایش یافته دانلود مرور جامع بر حسابداری مالی برای ارشد حسابداری ۹۹ آماده شد …     جزوه حسابداری مالی ارشد                      به روزرسانی شد ….     با سلام و ادب احترام به شما کاربران عزیز umzacc313                               جزوه حسابداری مالی ارشد جدید …

ادامه مطلب »

مرور جامع بر حسابداری صنعتی برای ارشد ۹۹

دانلود مرورجامع برحسابداری صنعتی برای ارشد حسابداری ۹۹  آماده شد ….     جزوه حسابداری صنعتی ارشد                      به روزرسانی شد ….     با سلام و ادب احترام به شما کاربران عزیز umzacc313                               جزوه حسابداری صنعتی ارشد جدید تألیف مدیران وبلاگ   برای دانلود  روی وبلاگ گرفت.   این بسته جدید و ناب شامل موارد زیر …

ادامه مطلب »

مرور جامع بر حسابرسی برای ارشد ۹۹

دانلود مرور جامع بر حسابرسی … برای ارشد حسابداری ۹۹ آماده شد …      جزوه حسابرسی                       به روزرسانی شد ….     با سلام و ادب احترام به شما کاربران عزیز umzacc313                               جزوه حسابرسی جدید تألیف مدیران وبلاگ ( umzacc313 )                   برای دانلود  روی وبلاگ گرفت. این بسته جدید و ناب شامل موارد …

ادامه مطلب »