خانه / مشاوره / کارنامه ارشد حسابداری 98

کارنامه ارشد حسابداری 98

نمونه کارنامه های ارشد حسابداری سال ۹۸

کارنامه نفر ۱ ارشد حسابداری سال ۹۸ – جواد کفاش زاده (با ۵ درصد سهمیه) *************************************** کارنامه نفر ۶ ارشد حسابداری سال ۹۸ – (با ۵ درصد سهمیه) *************************************** کارنامه نفر ۱۰ ارشد حسابداری سال ۹۸ – ملیکا محقق *************************************** کارنامه نفر ۱۴ ارشد حسابداری سال ۹۸ – (با ۵ درصد سهمیه) *************************************** …

ادامه مطلب »