خانه / حل تشریحی مسائل / حسابداری شرکتها 1

حسابداری شرکتها 1

حل تشریحی مسائل حسابداری شرکتها ۱ جمشید اسکندری چاپ ۹۷

برای اولین بار در ایران  دانلود حل تمرین فصل ۲    حسابداری شرکتها ۱ جمشید اسکندری چاپ جدید : شامل ۹ سوال عنوان فصل دوم : تشکیل شرکت تضامنی و نحوه تقسیم سود و زیان آن  دانلود کامل حل تشریحی فصل ۲ حسابداری شرکتها ۱ جمشید اسکندری ******************* این فایل محصول ، اختصاصی ، از حسابداران برتر می باشد ******************* حل تمرینات از صفحه ۲۸ تا …

ادامه مطلب »

حل تشریحی مسائل فصل ۵ حسابداری شرکتها ۱ جمشید اسکندری چاپ ۹۷

برای اولین بار در ایران دانلود حل تمرین فصل ۵   حسابداری شرکتها ۱ جمشید اسکندری چاپ جدید : شامل ۵ سوال عنوان فصل پنجم : مشارکت های خاص (شرکت های عملی) دانلود کامل حل تشریحی فصل ۵ حسابداری شرکتها ۱ جمشید اسکندری ******************* این فایل محصول ، اختصاصی ، از حسابداران برتر می باشد ******************* حل تمرینات از صفحه ۱۲۸ تا ۱۳۱ کتاب حسابداری شرکتها …

ادامه مطلب »

حل تشریحی مسائل فصل ۲ حسابداری شرکتها ۱ جمشید اسکندری چاپ ۹۷

برای اولین بار در ایران دانلود حل تمرین فصل ۲   حسابداری شرکتها ۱ جمشید اسکندری چاپ جدید : شامل ۹ سوال عنوان فصل دوم : تشکیل شرکت تضامنی و نحوه تقسیم سود و زیان آن دانلود کامل حل تشریحی فصل ۲ حسابداری شرکتها ۱ جمشید اسکندری ******************* این فایل محصول ، اختصاصی ، از حسابداران برتر می باشد ******************* حل تمرینات از صفحه ۲۸ تا …

ادامه مطلب »

حل تشریحی مسائل فصل ۳ حسابداری شرکتها ۱ جمشید اسکندری چاپ ۹۷

برای اولین بار در ایران دانلود حل تمرین فصل ۳   حسابداری شرکتها ۱ جمشید اسکندری چاپ جدید : شامل ۹ سوال عنوان فصل سوم : تغییر در ساختار مالکیت شرکت تضامنی دانلود کامل حل تشریحی فصل ۳ حسابداری شرکتها ۱ جمشید اسکندری ******************* این فایل محصول ، اختصاصی ، از حسابداران برتر می باشد ******************* حل تمرینات از صفحه ۵۶ تا ۶۰ کتاب حسابداری شرکتها …

ادامه مطلب »

حل تشریحی مسائل فصل ۴ حسابداری شرکتها ۱ جمشید اسکندری چاپ ۹۷

بر اساس چاپ جدید پاسخ تشریحی فصل ۴  حسابداری شرکتها ۱ جمشید اسکندری ************* چاپ جدید : شامل ۸ سوال فصل چهارم : انحلال ، تصفیه ، ادغام و تبدیل شرکت تضامنی **************     اسکن حل تشریحی کامل مسائل فصل ۴ ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸  فایل اسکن …

ادامه مطلب »