خانه / آزمون های آزمایشی اینترنتی / دانلود سوالات و حل تشریحی آزمون پنجم موسسه حسابداران برتر برای ارشد ۹۸

دانلود سوالات و حل تشریحی آزمون پنجم موسسه حسابداران برتر برای ارشد ۹۸

برای اولین در ایران

 موسسه حسابداران برتر تقدیم می کند :

 دانلود سوالات + پاسخ تشریحی آزمون ۱۴ دی۹۷

*************

ویژگی های آزمون های آزمایشی ویژه ارشد ۹۸ 

اختصاصی حسابداران برتر :

**************

دروس امتحانی ما شامل درس زبان عمومی و تخصصی 

نخواهد شد و فقط شامل ۵ درس دیگر می باشد : 

* حسابداری مالی

* حسابداری صنعتی

* حسابرسی

* آمار و احتمالات

* ریاضیات

****************************

اختصاصی از موسسه حسابداران برتر

 محتوای آزمون آزمایشی مرحله پنجم (۱۰۰% اول)

* حسابداری مالی :

۱- چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران (مفاهیم و مفروضات حسابداری) ۲- صورت های مالی اساسی (ترازنامه – صورت سود و زیان تغییرات حسابداری – صورت سود و زیان جامع – صورت جریان وجه نقد – یادداشت های توضیحی) ۳- حسابداری وجوه نقد و مطالبات (وجوه نقد –  تنخواه گردان – کسور و اضافات صندوق – صورت مغایرت بانکی – الزامات افشاء) ۴- حسابداری موجودی مواد و کالا  (سیستم ادواری موجودی کالا – سیستم  دائمی موجودی کالا – روش های ارزشیابی موجودی کالا : میانگین ، فایفو ، لایفو – روش خرده فروشی – تأثیر اشتباهات در اندازه گیری موجودی ها) – روش تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری ۵- حسابداری سرمایه گذاری ها (انواع  سرمایه گذاری ها : کوتاه مدت ، بلندمدت –  تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری – تغییر روش در ارزش ویژه) ۶- حسابداری دارایی های غیرجاری  (دارایی های ثابت مشهود – روش بهای تمام شده –  روش تجدید ارزیابی – روش های محاسبه  استهلاک دارایی های احتمالی – دارایی های ثابت نامشهود – دارایی های زیستی) ۷- حسابداری بدهی ها (بدهی های جاری – بدهی های بلندمدت – طرح های مزایای بازنشستگی) ۸- حسابداری شرکتهای سهامی (انواع شرکت های سهامی – حسابداری انتشار سهام – هزینه های تأسیس – سود و زیان انباشته و سود سهام) 

 *********************************************************

* حسابداری صنعتی :

۱- کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی (بهای اولیه و بهای تبدیل) ۲- تجزیه و تحلیل بهای تمام شده (عملیات مرتبط با مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، سربار ساخت – نحوه بستن حساب کنترل سربار ساخت) ۳- تجزیه و تحلیل سربار ساخت (تخصیص هزینه های سربار ساخت – 

تجزیه و تحلیل اضافه (کسر) سربار ساخت) ۴- سیستم هزینه یابی سفارش کار (هزینه یابی ضایعات در سیستم سفارش کار – ضایعات کالا – کالای معیوب) ۵- سیستم هزینه یابی مرحله ای (الف : جدول مقداری تولید – ب : جدول هزینه های  منظور شده به حساب دایره –ج : جدول معادل آحاد تکمیل شده – د : جدول محاسبه  بهای تمام شده هر واحد محصول – و : جدول تخصیص هزینه های تولید به محصولات) ۶- هزینه یابی استاندارد (انحراف مواد – انحراف دستمزد – انحرافات سربار – روش های ثبت حسابداری در روش هزینه یابی استاندارد) ۷ – تجزیه و تحلیل هزینه ، حجم فعالیت و سود (تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر – حاشیه ایمنی – اهرم عملیاتی – نقطه تعطیل بنگاه)

 ********************************************************

* حسابرسی :

۱- حرفه حسابرسی (تعریف حسابرسی – هدف حسابرسی – روش های حسابرسی – استانداردهای حسابرسی – ویژگی های حرفه حسابرسی – اهداف حرفه حسابرسی – کمیته حسابرسی – قرارداد حسابرسی – برنامه ریزی حسابرسی) ۲- کنترل داخلی (طبقه بندی کنترل های داخلی – محیط کنترلی – فعالیت های کنترلی – تفاوت آزمون کنترل ها با آزمون محتوا) ۳- شواهد حسابرسی و نمونه گیری (شواهد و مدارک حسابرسی – کفایت و قابل اطمینان  شواهد – انواع شواهد حسابرسی – نمونه گیری در  حسابرسی – احتمال خطر نمونه گیری در آزمون های محتوا) ۴- کاربرگ های حسابرسی (تعریف کاربرگ حسابرسی – اهداف کاربرگ حسابرسی – طبقه بندی کاربرگ های حسابرسی – پرونده های حسابرسی – کنترل کیفیت کار حسابرسی – کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی – بررسی همپیشگان)

 *********************************************************

* آمار و احتمالات :

۱- آمار توصیفی (مفاهیم اولیه – داده های آماری – محاسبه میانگین و واریانس و میانه و مُد – محاسبه ضریب چولگی – شاخص های نسبی پراکندگی – تحلیل اکتشافی داده ها) ۲- تئوری احتمال (آنالیز ترکیبی –  احتمال شرطی – قانون احتمال – قانون قضیه بیز) ۳- متغیرهای تصادفی (تابع توزیع تجمعی –  متغیرهای تصادفی پیوسته – طرز محاسبه میانه –  توزیع های شرطی متغیرهای تصادفی توأم گسسته –  توزیع احتمالات دو متغیر تصادفی پیوسته –  تابع چگالی شرطی – امید ریاضی –  کوواریانس – ضریب همبستگی خطی) ۴- توزیع های خاص آماری (توزیع برنولی – توزیع دوجمله ای – توزیع چند جمله ای – توزیع پوآسون – توزیع هندسی – توزیع گاما – توزیع نمایی – توزیع مربع کای دو – توزیع نرمال – توزیع t – توزیعF

 ********************************************************

* ریاضیات :

۱- یادآوری (توان – رادیکال – اتّحاد جبری – نسبت های مثلثاتی – معادله درجه دوم – نامعادله درجه اول – تصاعد عددی – تصاعد هندسی) ۲- مجموعه ها و بسط دوجمله ای (مجموعه ها – فاکتوریل – بسط دوجمله ای نیوتُن) ۳- تابع (دامنه و برد تابع – تابع جزء صحیح – تابع نمایی – تابع معکوس – تابع صعودی  و نزولی – توابع مثلثاتی و معکوس آنها) ۴- حد و پیوستگی (صورتهای مبهم و  رفع ابهام آنها – هم ارزی در بی نهایت   قاعده هوپیتال – پیوستگی تابع در یک فاصله – مجانب های مایل ، مماس ، قائم) ۵- مشتق (مشتق گیری ضمنی – منحنی های پارامتری – فرمول لایب نیتز – مشتق توابع جزء صحیح – مشتق تابع معکوس – عامل صفر کننده  در مشتق – نرخ تغییرات) ۶- کاربرد مشتق (معادله  خط مماس – معادله خط قائم – نقاط ماکزیمم و نقاط مینیمم –  آزمون مشتق مرتبه دوم – تقعر و تحدب و نقطه عطف – قضیه لاگرانژ – کاربرد دیفرانسیل) ۷- انتگرال و کاربرد انتگرال (انتگرال نامعین – انتگرال گیری به روش تغییر متغیر– انتگرال جزء به جزء – معادله دیفرانسیل – انتگرال معین – انتگرال های غیرعادی : ناسره – سطح محصور)

 ****************************************************

 حسابداری دانشگاه مازندران

  رشته حسابداری 

نوع فایل : pdf

 تعداد صفحه : ۴۰

پاسخ تشریحی سوالات آزمون آزمایشی 

مرحله پنجم ۱۴ دی ۹۷

 *******************************

کاری اختصاصی از حسابداران برتر

************

پُل ارتباط با مدیر سایت:(از ساعت ۶ الی ۱۱ شب)

۰۹۱۱-۷۴۱-۵۲۸۷ 

 ***********************

صحبتی با کاربران همیشگی حسابداران برتر :

گروه حسابداران برتر با تجربه چند ساله خود اقدام به جمع آوری فایلهای حسابداری و مدیریت کرده است تا دانشجویان و اساتید دانشگاه ها بتوانند از یک منبع مورد اطمینان فایل دریافت کنند باتوجه به بروز بودن وبلاگ و وبسایت حسابداران برتر حتما انتقاد و پیشنهاد خود را مطرح بفرمایید تا در ادامه این مسیر ما و دیگر کاربران حسابداران برتر را یاری کرده باشید. لازم به توضیح که فایل های رایگان در وبلاگ حسابداران برتر فقط با ذکر منبع در دیگر سایت ها مجاز می باشد و فایلهای فروشی در وبلاگ و وبسایت بدون اجازه از ما کسی حق انتشار ندارد و از نظر شرعی حرام است. مسئول وبلاگ و وبسایت حسابداران برتر آقای حمزه عمویی می باشد ولی تصمیم گیرنده هیأت مدیره حسابداران برتر می باشد.

************************

از ویژگی های مهم وبلاگ و وبسایت حسابداران برتر :

۱- به روز بودن وبلاگ و وبسایت حسابداران برتر.

۲- به روز بودن جزوه ها.

۳- به روز شدن جزوه های مرور جامع حسابداران برتر.

۴- متشکل از گروه ممتاز حسابداری.

۵- متشکل از گروه تایپیست حرفه ای.

۶- برخورداری از نرم افزار های حرفه ای.

۷- دادن تخفیف به خریدهای بالای ۱۰۰ هزار تومان :

هر ۱۰۰ هزار تومان خرید  ….. ۲۰ هزار تومان بن خرید فایلهای دیگر در صورت عدم دریافت فایل پس از خرید حتما به شماره زیر پیامک دهید

۵۲۸۷ – ۷۴۱ – ۰۹۱۱

آقای حمزه عمویی

یا در بخش نظرات به ما اطلاع دهید در صورت عدم دسترسی شما به فایل و اطلاع ندادن شما گروه حسابداران برتر هیچ گونه مسئولیتی

در قبال این موضوع نخواهد داشت.

**************************

 چند تذکر مهم :

۱- قبل از خرید فایل ، حتماً متن توضیحی فایل را که نوشته شده ، بخوانید چون آنچه را که لازم بود ما نوشتیم.

۲- برای گرفتن تخفیف بیشتر موضوع را با شماره زیر در میان بگذارید :

۵۲۸۷ – ۷۴۱ – ۰۹۱۱

آقای حمزه عمویی

*************************

شرایط لینک شدن با ما :

۱- لینک کردن ما.

۲- بروز بودن مطالب وبلاگ یا وبسایت شما.

۳- از نظر اخلاقی مجاز باشد.

۴- داشتن فایل رایگان برای دانلود کاربران.

***********************

سخنی با دانشجویان و کاربران همیشگی حسابداران برتر :

 از همه کسانی که ما را در گروه وبلاگ ، همکاری می کنند صمیمانه قدردانی می کنیم و نقطه نظرات شما را با کمال میل می پذیریم. فایلی اگر دارید که به درد بقیه حسابداران می خورد برای ما به آدرس زیر بفرستید :

amoueihamze@yahoo.com

 یا به شماره موبایل زیر پیامک کنید.

 ۰۹۱۱-۷۴۱-۵۲۸۷

************************

بزرگترین مرجع دانلود فایل های حسابداری

برترین وبلاگ برای دانلود فایل های حسابداری

بروزترین وبلاگ در بین دیگر وبلاگ های حسابداری

آدرس ما :

حسابداران برتر

umzacc313.blogsky.com

تاریخ تأسیس گروه حسابداران برتر فروردین ۱۳۹۲

**************************

نمونه مطالب وبلاگ حسابداران برتر :

* دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری *

 * دانلود حل تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری *

* دانلود سوالات کنکور دکتری حسابداری *

* دانلود حل تشریحی سوالات کنکور دکتری حسابداری *

*  دانلود جزوه های کمیاب دانشگاه ها خصوصاً دانشگاه مازندران *

*  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانکها : *

  ملی – ملت – سپه – کشاوزری – مسکن – صادرات – تجارت – مهر اقتصاد و …

*  دانلود نمونه سوالات استخدامی سایر ارگان ها : *

  تأمین اجتماعی – دستگاه اجرایی کشور – آموزش و پرورش – هلال احمر و …

 **********************

آدرس کانال تلگرامی ما :

@umzacc313

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *